ใบรับรองมาตราฐานสินค้าและบริการ

น้ำยาล้างแอร์รถของ Air Pro ที่ใช้ ไม่ได้ทำลายอลูมิเนียม, พลาสติกและยาง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตู้แอร์

รายงานผลการวิจัยจากห้องแลป น้ำยาล้างแอร์รถของ Air Pro ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้ 100%

น้ำทิ้งจากการล้างแอร์ของ Air Pro ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ISO 9001:2015 (มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ)

Air Pro

Phone
Line
Line
Phone