รายละเอียดบริการล้างแอร์รถยนต์

บริการล้างแอร์รถไม่ถอดตู้ของ Air Pro ประกอบด้วย

 1. ล้างคอยล์เย็นรถยนต์

 2. ล้างคอยร้อนรถยนต์

 3. ล้างพัดลมโบลเวอร์

 4. อบโอโซนดับกลิ่น ฆ่าเชื้อ ห้องโดยสาร

 5. ตรวจเช็คสภาพคอยล์เย็น ก่อน-หลัง ล้าง

 6. รายงานผลการล้าง สภาพก่อน-หลัง ล้าง

 7. ตรวจเช็คสภาพกรองแอร์ (มีจำหน่ายราคาตามรุ่นกรองแอร์)

 8. เติมน้ำยาแอร์รถ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 

 • ประกันงานล้างแอร์หลังล้าง 3 เดือน หรือ 5,000 กิโลเมตร

 • ใช้เวลาล้างประมาณ 30-60 นาที

 • Air Pro แนะนำล้างแอร์รถทุกๆ 20,000 กม. หรือ 1 ปี

Phone
Line
Line
Phone