ล้างแอร์รถยนต์ถอดตู้กับไม่ถอดตู้ต่างกันยังไง?

ล้างแอร์รถยนต์ถอดตู้/ไม่ถอดตู้ต่างกันยังไง?
มาดูตารางเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตก
ต่างของการล้างทั้ง 2แบบกัน

ล้างแอร์รถยนต์ไม่ถอดตู้กับถอดตู้ต่างกันยังไง

ล้างแอร์รถยนต์แบบถอดตู้
มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากครั้งละ4,000 – 5,000บาท
ใช้เวลาหลายวัน เพราะต้องถอดอะไหล่
หลายชิ้น และมีความเสี่ยงที่จะเกิดความ
เสียหายต่ออะไหล่รถยนต์ที่ทำการถอด
แต่จะได้ความสะอาดแบบ 100%

ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ถอดตู้ (AirPro)
มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 799บาท ใช้เวลาไม่เกิน
1ชม.เพราะไม่ต้องถอดอะไหล่ให้วุ่นวาย
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายเป็น 0%
ความสะอาด90-95% แถม มีบริการ
อบโอโซน และ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายใน
รถยนต์ให้แบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

Similar Posts